PRIORITERT NÅR DET HASTER

DET SKAL

VÆRE

FLYT I

PROSESSEN

SPESIALISERTE TEAM OG SAMARBEIDS

PARTNERE

BEST

KVALITET I FORHOLD

TIL KOSTNAD

BEVISST FORHOLD TIL MILJØ

REFERANSER

OM OSS

RAMMEAVTALER

REFERANSER

REHABILITERING

INNREDNING

MILJØ OG SIKKERHET

KONTAKT OSS

01

Velkommen til Flyt Entreprenør

Flyt Entreprenør er et entreprenørselskap som tilbyr tjenester innenfor nybygg, rehabilitering, oppussing og tilbygg for profesjonelle kunder.

Vi legger høy vekt på kompetanse og kvalitet, samtidig som vi alltid er tilgjengelig og imøtekommende for kundens krav og ønsker. Det er dette som gjør at vi har fornøyde kunder som bruker oss gang etter gang.

02

Rammeavtale for bedrifter og borettslag

Dere blir prioritert

Ved å inngå en rammeavtale med oss sier dere ja takk til å bli prioritert når det haster. Vi har garanterte responstider i alle våre avtaler. Dette gjør at dere alltid kan stole på å få tak i oss når dere trenger det som mest.

 

Hva vi kan tilby

Vi har tømrere og leverandører i de fleste fag med fagbrev og høy teknisk kompetanse. Når vi inngår en avtale tildeler vi kontrakten en fast kontaktperson som vil følge opp arbeidene på deres eiendommer.

 

Kostnadseffektivt

Det er mye penger å spare på å inngå en rammeavtale. Ikke bare fordi dere får rabatter, men våre folk vil kjenne deres eiendommer og vil være i stand til å utføre jobben raskere og mer effektivt.

Vi er en fleksibel entreprenør som setter store mål med hensyn til samarbeid, budsjettrammer og fleksibilitet. Vi har leverandører på de fleste fag vi kan spille på som igjen kommer gårdeiere og byggherrer til gode, med åpenhet og grundig oppfølging av prosjektene. Dette har vist seg å gi smidige prosjekter der alle parter er tilfredse. Vårt engasjement gir oss i tillegg en unik kjennskap til bygget, som kan spare en gårdeier for betydelige kostnader over tid, da vår serviceavdeling vil kunne tilby det fortløpende vedlikeholdsmessige ansvaret for bygget.

 

Våre godt innarbeidede rutiner for HMS og kvalitetssikring, har resultert i at oppgavene løses på en profesjonell måte. Trygghet, tillit og profesjonelle medarbeidere er avgjørende faktorer i et prosjektsamarbeide. Vi vet å sette disse verdiene i fokus, noe som har resultert i gode og effektive prosjekter, både store og små.

03

Rehabilitering og oppgradering

Rehabilitering og oppgradering av eksisterende næringsbygg er et stort og viktig marked for oss. For å opprettholde gode leiepriser og attraktivitet i forhold til leietakere er rehabilitering eller oppgradering som oftest aktuelle og eneste løsning.

Flyt Entreprenør har spesialiserte team og gode samarbeidspartnere som gjør at vi raskt kan finne mulighetene for at eksisterende lokaler kan fremstå som attraktive for potensielle leietakere. Vi har bred erfaring i enkle oppgraderinger i små kontorer til totale rehabiliteringer av flere etasjer.

04

Innredning

Flyt entreprenør har spesialisert seg på innredning. Alt fra foldevegger, systemvegger og takhimlinger gjør at vi enkelt kan bygge og tilpasse næringslokaler til endrede behov i markedet.

 Vi har også spesialister innen butikkinnredning som kan rådgi og veilede våre kunder. Tett samarbeid med de markedsledende leverandørene på disse områdene, gjør at våre kunder får beste tilgjengelige kvalitet i forhold til kostnad.

05

Fokus på helse, miljø og sikkerhet (HMS)

HMS er noe vi i Flyt tar på alvor – våre kunder skal være trygge på at alle myndighetskrav, lover og regler blir oppfylt i byggeoppdraget. HMS-planer for hvert byggeoppdrag blir utarbeidet av oss, og her blir retningslinjene for prosjektet lagt. For å ivareta HMS på byggeplassen på en effektiv og oversiktlig måte har vi valgt å benytte digitale HMS-tavler fra Certior.

 

Sikkerhet foran alt!

Våre tømrere og underleverandører bruker kun godkjente stillas og lifter. Vi har fokus på at tømrere og andre på byggeplassen ikke blir eksponert for miljøgifter og asbest – ved å foreta jevnlige vernerunder og kontroller på byggeplassen. Våre ansatte blir opplært i bruk av verneutstyr og innehar de sertifikater som trenges for den aktuelle jobben.

 

Et bevisst forhold til miljøet

Flyt er stolte av å være Miljøfyrtårn og har stor fokus på kildesortering og oversikt over hva slags avfall vi produserer. Vi lager avfallsplaner og kildesorterer ved å bruke atskilte konteinere for forskjellige typer avfall. I dag er det mange arkitekter og byggherrer som beskriver og ønsker bruk av eksklusive materialer, såkalte oversjøiske materialtyper.

 

 Vi i Flyt sjekker ut om materialene som blir levert, er lovlig importert, og så godt det lar seg gjøre søker vi dokumentasjon på at tresortene ikke er fredet og omfattet av importforbud.

 

Vi som er eiere og ledere i Flyt, kan glede oss over at vi har ansatte som er stolte av faget sitt. Og vi gjør alt vi kan for å tilby holdningsskapende arbeid og godt miljø. Vi er overbevist om at medarbeidere som trives og som jobber i et stabilt og godt miljø, skaper trivelige og lønnsomme prosjekt til gode for både kunden og Flyt.

Byggebransjen kan oppleve store konjunktursvingninger, og det kan derfor til tider være nødvendig å supplere vår faste stab med innleide tømrere. Flyt bruker kun faste leverandører/utleiefirma, og vi har forsikret oss om at det er faglig sterke tømrere som kommer til oss. De er ansatt under skikkelige forhold og i samsvar med gjeldende lover og regler. Det er også en trygghet for våre kunder.

 

Digital HMS-tavle

På byggeplassen bruker vi digitale HMS-tavler fra Certior. De digitale HMS-tavler bidrar ikke bare til å effektivisere HMS-arbeidet, men de gir også prosjektlederen god oversikt over aktiviteten på byggeplassen. HMS-tavlene er tilpasset vårt eget HMS-system, og settes enkelt opp av våre prosjektledere i forkant av et prosjekt. Ved hjelp av noen få tastetrykk kan prosjektlederen oppdatere HMS-tavlene, eller sende beskjeder til byggeplassen.

Alle som registrerer seg på prosjektet med HMS-kortet, vil få opp de dokumentene de skal lese og signere før arbeidet kan starte. Brukeren kan også selv velge språk, samt navigere mellom nyttig informasjon som beskrivelser og tegninger. Vår prosjektleder kan når som helst oppdatere tegninger, beskrivelser og annen informasjon direkte på HMS-tavlene ved hjelp av toveiskommunikasjonen med HMS-tavlene.

HMS-tavlene fra Certior hjelper våre prosjektledere med å få en bedre oversikt over byggeplassen, noe som er tidsbesparende og effektiviserer HMS-arbeidet.

 

Årlig Klima og Miljørapport tilgjengelig ved forespørsel.

 

06

Kontaktinformasjon

Flyt Entreprenør AS

Org. nr: 911 944 502

Oluf Onsums vei 11

0680 Oslo

Telefon: +47 24 02 25 25

E-post: post@flytas.no

Åpningstid for sentralbord:

Man-fre fra 07:00 til 17:00

Oslo

Oluf Onsums vei 11, 0680 Oslo

Christian Kloster

Daglig leder

 

Mobil: +47 916 16 615

E-post: christian@flytas.no

Endre Bjelle-Helleland

Prosjektleder

 

Mobil: +47 981 36 130

E-post: endre@flytas.no

André Bøgh

Økonomi og administrasjonssjef

 

Mobil: +47 920 34 152

E-post: andre@flytas.no

Geir Rosenlund

Prosjektleder

 

Mobil: +47 970 30 864

E-post: geir@flytas.no

Ruben V. Thune-Larneng

Prosjektleder

 

Mobil: +47 414 05 603

E-post: ruben@flytas.no

Bjørn Santi

Prosjektleder

 

Mobil: +47 928 84 328

E-post: bjorn@flytas.no

Tor Ivar Jørgensen

Prosjektleder

 

Mobil: +47 993 05 895

E-post: torivar@flytas.no

Jan Petter Gran

Prosjektleder

 

Mobil: +47 951 17 082

E-post: janpetter@flytas.no

Kristian Götz

Byggeleder

 

Mobil: +47 412 49 429

E-post: kristian@flytas.no

Bjørnar Hansen

Byggeleder

 

Mobil: +47 921 66 622

E-post: bjornar@flytas.no

Aleksander Nord-Varhaug

Formann

 

Mobil: +47 924 95 885

E-post: aleksander@flytas.no

Terje Antonsen

Formann

 

Mobil: +47 959 00 861

E-post: antonsen@flytas.no

Thomas Husmo

Bas / Tømrer

 

Mobil: +47 482 24 990

E-post: thomas@flytas.no

Ole Fabian Foss

Bas / Tømrer

 

Mobil: +47 928 17 547

E-post: ole@flytas.no

Steffen Nilsen

Bas / Tømrer

 

Mobil: +47 923 05 999

E-post: steffen@flytas.no

Agim Bujupaj

Bas / Fliselegger

 

Mobil: +47 908 31 056

E-post: agim@flytas.no

Radoslaw Adamczyk

Bas / Tømrer

 

Mobil: +47 909 62 060

E-post: radek@flytas.no

Pawel Piotr Kubczak

Bas / Tømrer

 

Mobil: +47 412 66 673

E-post: pawel@flytas.no

Ilia Gramatiko

Tømrer

 

Mobil: +47 406 41 854

E-post: ilia@flytas.no

Grzegorz Stankiewicz

Tømrer

 

Mobil: +47 998 69 152

E-post: greg@flytas.no

Piotr Karas

Tømrer

 

Mobil: +47 486 54 667

E-post: piotr@flytas.no

Kamil Mroziuk

Tømrer

 

Mobil: +47 465 99 528

E-post: kamil@flytas.no

Henok Tekle Gebrehiwet

Lærling

 

Mobil: +47 455 74 231

 

Bergen

Storaneset 12, 5260 Indre Arna

Espen Bratli

Prosjektleder Bergen

 

Mobil: +47 938 99 848

E-post: espen@flytas.no

Tommy Minde

Bas / Tømrer

 

Mobil: +47 934 01 031

E-post: tommy@flytas.no

Referanser og bildegalleri

• DNB

• SiO

• Ragde Eiendom

• Betonmast

• ISS

• Baker Nordby

• Circle K

• NCC

• R3

• Hent

• Olav Thon Gruppen

• Telenor

• Selvaag Eiendom

• Selvaag Prosjekt

• Promenaden

• McDonald's

Prosjekt: Totalrehabilitering av 5 etasjer i Karl Johans gate 16

 

Beskrivelse: Totalrehabilitering av hele gården, samt etablering av glassgård.

Prosjektstørrelse 50mnok eks. mva

 

Se bilder

Prosjekt: Domus Athletica i Trimveien 4.

 

Bekrivelse: Totalrehabilitering av 4 garderober. Komplett nytt sirkulasjon og vannanlegg, nye fliser og himling. Samt bygging av ny spinningssal. Tegnet av Emilie Dyrø hos Dyrø og Moen AS Arkitekter.

 

Se bilder

Prosjekt: Heads and Tales i Karl Johansgate 25.

 

Beskrivelse: Strippet gamle lokaler og bygget opp igjen med nye glassvegger, gulv, wc, kjøkken, elektrisk anlegg, ventilasjon og rør anlegg.

 

Se bilder

Prosjekt: Joker og Garderobe på Strandpromenaden 9, Tjuvholmen.

 

Bekrivelse: Strippet gamle lokaler og bygget opp igjen med nye vegger, gulv, wc, kjøkken, elektrisk anlegg, ventilasjon og rør anlegg.

 

Se bilder

Prosjekt: Rosenkrantz' gate 14

 

Beskrivelse: Rehabilitering av 3500 m2 areal, fordelt på 6 etasjer. Lokalene ble pusset opp for Olav Thon Gruppen, leietaker var Høyskolen Kristiania. Alt av vegger, gulv og tekniske fag som rør, elektrisk anlegg og ventilasjon ble revet ut og bygget opp igjen i alle etasjer.

 

Se bilder

Prosjekt: Baker Nordby på CJ Hambros plass 1.

 

Beskrivelse: Totalrehabilitering av kafèen til Baker Nordby. Strippet til yttervegger og tak. Nye overflater med fliser, gulv og tak. Designet av Marianne Christie Ryalen hos LOS&CO. Tegnet av Matthias Bergsvik i  Lie Øyen Arkitekter AS.

 

Se bilder